top of page

CONTACTEER ZANZIBAR

Abbas Maulid Abbas

Lagunapaleis Zanzibar
Sunset Beach-baan
Michamvi, Kae
Zanzibar (Tanzania)

T    +255-(0)-659453110

info@lagunapalace-zanzibar.de

NEEM CONTACT OP MET EUROPA

Manuela Sommer

Kinzigstraße 7a 
76297 Stutensee 
Duitsland

T    +49 (0) 7249 4743
M   +49 (0) 157 7724 5400

e-mail@lagunapalace-zanzibar.de

Gegevensbescherming

1. Privacy in één oogopslag
Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens wordt gedaan

gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u

kan persoonlijk worden geïdentificeerd. Vind gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming

Zie onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst staat vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Zijn contactgegevens

U kunt het hoofdstuk "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" van deze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen

verwijderen.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan z zijn. Kont

Handelsgegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen

gedetecteerd. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijd

van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Ander

Gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw gegevens

opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. U hebt ook het recht om de rectificatie of

verzoeken om verwijdering van deze gegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking,

u kunt deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Ook heb je het recht onder

om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt eerder

vooral met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u hieronder

Gegevensbescherming.

2. Hosting
WIX

Wij hosten onze website bij Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel (hierna

"WIX").

WIX is een tool voor het bouwen en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, zult u dat doen

met behulp van WIX het gebruikersgedrag, de bezoekersbronnen, de regio van de websitebezoekers en de

Bezoekersaantallen geanalyseerd. WIX slaat cookies op uw browser op, die nodig zijn voor de weergave van de website

en noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen (noodzakelijke cookies).

De via WIX verzamelde gegevens kunnen op verschillende servers over de hele wereld worden opgeslagen.

De servers van WIX staan onder meer in de VS.

Details zijn te vinden in de WIX-gegevensbeschermingsverklaring:

https://www.wix.com/about/privacy.

Volgens WIX is de gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen gebaseerd op de standaardcontractbepalingen

van de Europese Commissie of vergelijkbare garanties onder artikel 46 AVG. Details zijn hier te vinden:

https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.

WIX wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. We hebben een geldige

Interesse in een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Indien een gepast

Toestemming is gevraagd, de verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit

DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming voor de opslag van cookies of toegang tot

Informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. de

Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten.

Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat

deze verwerkt de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen in overeenstemming met onze instructies en onder

verwerkt in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie
gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen de jouwe

persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming

dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Het heden

Privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ze legt ook uit hoe

en met welk doel.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail)

kunnen beveiligingsproblemen hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk

mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Manuela Sommer

Kinzigstraße 7a 
76297 Stutensee 
Duitsland

T    +49 (0) 7249 4743
M   +49 (0) 157 7724 5400

e-mail@lagunapalace-zanzibar.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen overgaat

de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.)

beslist.

opslag duur

Voor zover in deze gegevensbeschermingsverklaring geen specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven

Uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. als jij een

een legitiem verzoek tot verwijdering indienen of toestemming voor gegevensverwerking intrekken,

Uw gegevens worden verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw gegevens op te slaan

persoonsgegevens hebben (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in de

In het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken

Op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG of artikel 9, lid 2, punt a AVG, voor zover bijzondere gegevenscategorieën

verwerkt volgens artikel 9, lid 1 AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht

Persoonsgegevens in derde landen worden ook verwerkt op basis van art.

49 lid 1 letter a AVG. Als u instemt met de opslag van cookies of toegang tot informatie in

Als uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting) toestemming heeft gegeven, worden de gegevens ook verwerkt

op grond van artikel 25 lid 1 WVV. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Zijn uw gegevens voor

Wij verwerken uw gegevens als dit nodig is om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren

Gegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze

nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c), AVG.

De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons legitieme belang volgens artikel 6, lid 1, onder f

AVG plaatsvinden. De rechtsgrondslagen die in elk individueel geval van belang zijn, worden hieronder toegelicht

paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken tools van onder andere bedrijven in de VS of andere

Derde landen die niet veilig zijn op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer deze tools actief zijn, wordt uw

persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar verwerkt. Wij wijzen erop

wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU.

Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan veiligheidsautoriteiten

vrijkomen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Daarom kan het niet

worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens op Amerikaanse servers bewaren

Verwerk, evalueer en bewaar permanent voor monitoringdoeleinden. We zijn hiermee aan de slag gegaan

Verwerkingsactiviteiten hebben geen invloed.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ... een

reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De wettigheid van de tot het punt van herroeping

De gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen
Direct mail (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG

KLAAR, U HEEFT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERHEDEN

SITUATIE ALS GEVOLG VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

BEZWAAR MAKEN; DIT GELDT EVENEENS VOOR ELKE DIENST OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN

PROFILEREN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD,

RAADPLEEG DIT PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT,

WIJ VERWERKEN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER, IT

TENZIJ WE DWINGENDE BESCHERMENDE REDENEN KUNNEN HEBBEN VOOR VERWERKING

BEWIJS DAT UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DAT

VERWERKING IS VOOR DE CLAIM, UITOEFENING OF VERDEDIGEN VAN

RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (1) AVG).

UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECT RECLAME TE GEBRUIKEN,

DUS HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING

BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME

INVOEGEN; DIT GELDT EVENEENS VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE DIRECTE RECLAME VERBAND HOUDT

VERBONDEN. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS WEL

VERVOLGENS NIET GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR

IN STIJL VAN. 21ABS. 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij a

Toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek

of de locatie van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd het overige

administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft recht op gegevens die wij bewaren op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst

automatisch, op zichzelf of aan een derde partij verwerken in een gangbaar, machineleesbaar formaat

te overhandigen. Als u wilt dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen

verzoek, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals

Voorbeeldbestellingen of vragen die u ons stuurt als site-operator, een SSL- of TLS-codering.

Een versleutelde verbinding herken je aan het feit dat de adresregel van de browser

"http://" verandert in "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, dat niet

worden gelezen door derden.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos te betalen

Informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en de

Doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Ook hiervoor

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in

volgende gevallen:

  • Als je de juistheid van de door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van rechtsvorderingen, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van te worden gewist.

  • Als u bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

  • Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.
     

Bezwaar maken tegen promotionele e-mails

Het gebruik van gepubliceerde contactgegevens als onderdeel van de afdrukverplichting voor de verzending van

Reclame- en voorlichtingsmateriaal dat niet uitdrukkelijk is aangevraagd, wordt hierbij afgewezen. de

Exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van

Advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website
koekjes

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en worden ingesteld

geen schade aan uw eindapparaat. Ze zijn ofwel tijdelijk voor de duur van één sessie

(sessiecookies) of permanent (permanente cookies) opgeslagen op uw eindapparaat. sessie cookies

worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat staan

opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen als u

onze site binnenkomen (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde te gebruiken

Diensten van derden (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat ze zeker zijn

Websitefuncties zouden zonder deze functies niet werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de display

van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies, om het elektronische communicatieproces uit te voeren, te verstrekken

bepaalde functies die u wilt (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de

Website (bijv. Cookies voor het meten van het webpubliek) zijn vereist (noodzakelijke cookies) zijn ingeschakeld

opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld.

De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies

technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van haar diensten. Indien toestemming voor

Opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is bevraagd, de

Verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 Para. 1

TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en

Sta cookies alleen in individuele gevallen toe, sluit de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit

en activeer het automatisch verwijderen van cookies wanneer de browser wordt gesloten. In de

Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Als cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover informeren

afzonderlijk in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en vraag, indien nodig, om toestemming.

5. Nieuwsbrieven
nieuwsbrief gegevens

Als je de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mail van je nodig.

Adres en informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van de

opgegeven e-mailadres en ga akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verder

Gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor

het verzenden van de gevraagde informatie en zal deze niet doorgeven aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op

Grondslag van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). De gegeven toestemming voor het opslaan van de

U kunt uw gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment wijzigen

ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De wettigheid van wat er al is gebeurd

Gegevensverwerkingsactiviteiten blijven onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons bewaard tot uw

Afmelden voor de nieuwsbrief die door ons of de nieuwsbriefserviceprovider is opgeslagen en na de

Afmelden voor de nieuwsbrief of verwijderd uit de verzendlijst van de nieuwsbrief nadat deze geen enkel doel meer dient. wij

behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen

om ons legitieme belang te verwijderen of te blokkeren volgens artikel 6, lid 1, onder f DSGVO.

Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u uit de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, komt uw e-mailadres bij ons of de

Aanbieder van de nieuwsbrief kan op een zwarte lijst worden geplaatst, mits dit in de toekomst wordt voorkomen

mailen is vereist. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samen met

samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij de

Naleving van wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art

artikel 6, lid 1, onder f), AVG). Opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt de

Maak bezwaar tegen opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

6. Plug-ins en hulpmiddelen
Google Weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor de uniforme weergave van lettertypen

worden verstrekt. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browser

Browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding kunnen maken met de servers van Google

opnemen. Hierdoor weet Google dat deze website wordt geopend via uw IP-adres

heette. Google WebFonts worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de uniforme weergave van het lettertype

zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking plaats

uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming

het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv

vingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie

https://developers.google.com/fonts/faqen in het privacybeleid van Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon

Huis, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze

De informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd,

Google kan Google Web Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen.

Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten weer te geven

en lettertypen correct weergeven.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online

aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt

een gerechtvaardigd belang vertegenwoordigt in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG

Toestemming is gevraagd, de verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit

DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming voor de opslag van cookies of toegang tot

Informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. de

Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details zijn hier te vinden:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/en

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Bron:

https://www.e-recht24.de

bottom of page